Gwybodaeth am Going Nuclear

Mae technoleg niwclear yn gamp anhygoel o ddyfeisgarwch dynol, ond eto gyda’i phŵer hynod ddinistriol a’r gwastraff hynod ymbelydrol sy’n para am gannoedd o filoedd o flynyddoedd mae hefyd yn hynod ddadleuol.

Mae’r llyfr awdurdodol hwn yn dechrau trwy ddadansoddi’r cysylltiadau symbiotig rhwng niwclear milwrol a sifil, yna mae’n dadadeiladu’n ofalus bob un o’r prif ddadleuon o blaid technoleg niwclear.

Mae’r ymchwil yn tynnu ar dystiolaeth uniongyrchol tystion a chyfweliadau ag arbenigwyr sy’n ennyn parch byd-eang mewn amrywiol feysydd gan arwain at adrodd stori niwclear a’i effaith ar gymdeithasau ledled y byd sy’n hawdd ei ddarllen ac yn bwerus.

This book takes us through an ideology-free, evidence-based look at the interlocking issues that make up the nuclear debate — and it couldn’t be timelier, since the current UK government is planning for a nuclear renaissance.

Dr. Paul Dorfman

Going Nuclear is a truly sobering overview of the horrific fragility of the nuclear industry, its colonial framework and its place within the military industrial complex.

Gruff Rhys

Prynwch eich copi yma – goingnuclear.net/buy-now